საქართველოს ფარმაცევტთა ასოციაცია გთვაზობთ კონსულტაცია/სწავლების ორგანიზებას, კვალიფიციური ექსპერტ-კონსულტანტების მონაწილეობით:
  • ფარმაცევტული წარმოების ნებართვის მქონე პირებს, EU-GMP სტანდარტის დანერგვასთან დაკავშირებით
  • საბითუმო დისტრიბუციის განმახორციელებელ პირებს, EU-GDP სტანდარტის დანერგვასთან დაკავშირებით
  • ფარმაცევტული პროდუქტის მიმოქცევის სფეროში დაკავებულ ნებისმიერ პირს, შესაბამის საკანონმდებლო მოთხოვნებთან დაკავშირებით
  • ფარმაცევტული პროდუქტის მიმოქცევის დაწყებით დაინტერესებულ ნებისმიერ პირს, შესაბამის საკანონმდებლო მოთხოვნებთან დაკავშირებით

 

იხილეთ დეტალური ინფორმაცია:

გზამკვლევი

დანართი N1

დანართი N2

დანართი N3

დანართი N4

დანართი N5

დანართი N6

ქართული