27.09 – 28.09. 2019 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “მწვანე სშუალებები, მწვანე ტექნოლოგიებით – ჯანმრთელი სიცოცხლისთვის”

02.10.2019 შეხვედრა კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტთან

18.09.2019 შეხვედრა საქართველოს უნივერსიტეტთან

ქართული